Lampa - Večni svet za 11 muza
Lampa u duborezu sa 11 ženskih figura koje se u međusobnom spletu gube i pojavljuju sa svih strana Lampe. Figure u različitim položajima tela, ne (još...)

Naručite unikat
Suzana Gigić Art na FacebookuSuzana Gigić Art na DS Design StoriesSuzana Gigić Art na INGalerija.comSuzana Gigić Art na ARTslanTSuzana Gigić Art na ArtijaniSuzana Gigić Art na Paintings I LoveSuzana Gigić Art na artWEEN
art_net studio za kreativni marketing